Siirry sisältöön

 • Aatos Perheklinikka
  • Palvelut ja hinnasto
  • Asiantuntijat
  • Materiaalit
  • Blogi
  • Yhteys

  Oireileva lapsi haastaa vanhemmat ja koko perheen

  Lapsen psyykkinen oireilu voi olla joskus merkki siitä, että perheen vuorovaikutussuhteita olisi hyvä tarkastella. Voisiko oireilu johtua siitä, että vanhempien keskinäisessä suhteessa on vaikeuksia? Vai toisin päin: johtuvatko vanhempien suhteen vaikeudet lapsen oireilusta?

  Perheen dynamiikka muuttuu elämänkaaren ja eri kehitysvaiheiden myötä hyvin luonnollisella tavalla. Se, miten vanhemmat kohtaavat muutokset, vaikuttaa lapsiin. Työttömyys, vanhemman tai lapsen sairastuminen ja rajut odottamattomat elämäntapahtumat vaativat joustavuutta ja hyvää palautumiskykyä.

  Lapsen erityishaasteet vaikuttavat koko perheen dynamiikkaan. Kun lapsella on esimerkiksi neuropsykiatrisia oireita tai lapsi käyttäytyy voimallisen uhmakkaasti, se haastaa aikuisen sellaiseen vanhemmuuteen, jota ei osannut omalle kohdalle kuvitella. Se miten yhden lapsen kanssa toimitaan ei välttämättä sovikaan toiselle sisarukselle.

  Lapsen erityishaasteissa vanhempien keskinäinen vuorovaikutus ja toimintamallit joutuvat tarkastelun kohteeksi. Sillä, miten vanhemmat toimivat keskenään, on erittäin suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnille. Perhe on systeemi, jossa kaikki osapuolet vaikuttavat toisiinsa.

  Lapsen vaikea oireilu ei välttämättä näy lainkaan kodin ulkopuolella. Kun oireilu kestää pitkään, avuttomuuden tunne ja keinojen puute voi turhauttaa ja ärsyttää vanhempia. Keinottomuus kuormittaa vanhempien välistä suhdetta, lapsen suhdetta sisaruksiin sekä sisarusten välejä. Vanhempien ärtymys puolestaan ylläpitää lapsen oireilua.

  On tavallinen tarina, että vanhemmat yrittävät selviytyä vaativasta arjesta omin voimin. Jos keskinäinen yhteistyö on heikkoa, vanhempien välinen kuilu kasvaa.

  Kun perheenjäsenten välinen vuorovaikutus on negatiivista ja siihen on vaikeaa saada muutosta ilman ulkopuolista apua, on hyvä kääntyä lastenpsykiatrian ammattilaisen puoleen. Joskus jo muutama käynti voi avata silmiä sille, millaisessa tilanteessa perhe elää. Ammattilaisen tuki lisää ymmärrystä ja tietoa lapsen oireista ja siitä, millaisesta avusta perhe hyötyisi.

  Perheterapiassa on tärkeää, että kaikki tulevat kuulluiksi. Hoidon aikana pyritään parantamaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja löytämään perheen omia voimavaroja. Samalla lisätään vanhempien ymmärrystä siitä, miten he toimivat vanhempana, ja mitä tarpeita lapsen oireilun takana on.

  Aiheeseen liittyvät palvelut

  Kumpulantie 7 A

  00520 Helsinki

  Katutaso & 3. kerros